Person som läser bibeln

Växtpool Jämtland

— för en framtid där församlingarna utvecklas och växer! —

”En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sedan ropade han: ”Hör, du som har öron att höra med.”

Om Växtpool Jämtland

Växtpool Jämtland växte fram för ett par år sedan som ett sätt att främja församlingars utveckling, förnyelse och växt runt Storsjön.

Equmeniakyrkan Östersund, Equmeniakyrkan Brunflo, Ovikens baptistförsamling, Lockåsens baptistförsamling (dubbelansluten till Eq och EFK), Myssjö Baptistförsamling, Östra Offerdals baptistförsamling samt Pingstförsamlingen i Hallen/Höla bildade en styrgrupp, sökte och beviljades församlingsbidrag från Equmeniakyrkan för att kunna anställa 200% tjänst.

Projektet började 2020 med fyra deltidsanställda (se kontakt för uppdaterad lista på anställda) på dessa tjänster och den regionala församlingsutvecklaren fungerar som projektledare. Fokus för Växtpools arbete är att hitta nya vägar till att nå människor med evangelium och det genom att frigöra och uppmuntra de resurser som redan finns i församlingarna.

Vi bygger vägen eftersom som vi går vilket är ett spännande och inte särskilt förutbestämt sätt.

Våra ledord är: Tillsammans, framåt, utåt

Läs mer om församlingarna och aktuell information om vad som händer på deras hemsidor:

www.equmenia-osd.se

www.321kyrkorna.se

www.equmeniakyrkan.se/brunflo


Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.