Vi som arbetar i Växtpool Jämtland

 

”När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”

Anställda i Växtpool Jämtland

Styrgrupp

Per Knutsson, Region Mitt
Ingegerd Silverdal, Equmeniakyrkan Östersund
Anna Linnarsson, Brunflo missionsförsamling
Magnus Eriksson, Ovikens baptistförsamling
Petra Näs, Lockåsens baptistförsamling
Arne Månsson, Arvesunds missionsförsamling
Börje Johansson, Höla filadelfiaförsamling
Ingegerd Ekerbo, Offerals östra baptistförsamling
Anders Silfverdal, Myssjö baptistförsamling

Adjungerade
Leif Schelin, Östersund
Tommy Gezelius, kassör, Östersund
P-O Byrskog, Region Mitt