Växtpool Jämtland

– Tillsammans – Framåt – Utåt –

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Församlingar i samarbete för Jämtland

För en framtid där församlingarna utvecklas och växer!

Equmeniakyrkan nationellt