Kors med suddigt gräs i förgrunden

Växtpool Jämtland

– för en framtid där församlingarna utvecklas och växer –

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Tillsammans – Framåt – Utåt


Församlingar i samarbete för Jämtland

Equmeniakyrkan nationellt